szkoła.by

Школа польского языка и культуры в Минске

Наш телефон 8 (029) 706 64 32  Наш skype truetanita

„Posługujemy się dźwiękami, aby tworzyć muzykę, tak jak posługujemy się słowami, aby tworzyć język.”

Мы используем звуки для создания музыки, как мы используем слова, чтобы создать язык.

„Czas to najlepsza cenzura, cierpliwość najdoskonalszy nauczyciel.”

Время есть лучший цензор, и терпение — верховный учитель.

„Najdziwniejszym z ludzi jest geniusz: ten tak daleko w przyszłość wybiega, że ginie z oczu ludzi z nim żyjących, a nie wiadomo, które pokolenie pojąć go zdoła.”

Самым удивительным из людей есть гений: он так далеко забегает в будущее, что пропадает с глаз с ним живущих, и не известно, какое поколение постичь его сумеет.

chopen

„Nie ma nic wstrętniejszego niż muzyka bez ukrytego znaczenia.”

Не существует ничего более отвратительного, чем музыка без скрытого смысла.

„Szczęśliwy, kto może być kompozytorem i wykonawcą zarazem.”

Счастлив, кто может быть и композитором, и исполнителем.

„Słowo rodzi się z dźwięku — dźwięk przed słowem.”

Слово происходит от звука, звук в слове.

„Paryż jest to wszystko, co chcesz – możesz się bawić, nudzić, śmiać, płakać, wszystko robić, co Ci się podoba i nikt na Cię nie spojrzy, bo tutaj tysiące toż samo czyniących co Ty i każdy swoją drogą…”

Париж — это всё, что хочешь, — можешь развлекаться, грустить, смеяться, плакать, делать всё, что тебе нравится, и никто на тебя не посмотрит, потому что тут тысячи то же самое, что и ты, делающих, и каждый по-своему…
 

Frédéric François Chopin
Fryderyk Franciszek Szopen