szkoła.by

Школа польского языка и культуры в Минске

Наш телефон 8 (029) 706 64 32  Наш skype truetanita
„Wszystko jest w rękach człowieka. Dlatego należy je często myć.”
Всё в руках человека. Поэтому надо их часто мыть.
„Sumienie miał czyste. Nieużywane.”
Совесть у него чистая. Не бывшая в употреблении.
„Żyć jest bardzo niezdrowo. Kto żyje, ten umiera.”
Жизнь — вредная штука. От неё умирают.

lec

„Pod­rzuć włas­ne marze­nia swoim wro­gom, może zginą przy ich realizacji.”
Подсунь свою мечту врагам, может быть, они погибнут при её реализации.
„Jak ćwiczyć pamięć, by umieć zapomnieć?”
Как упражнять память, чтобы научиться забывать?
„Trzeba mieć dużo cierpliwości, by się jej nauczyć.”
Надо иметь много терпения, чтобы научиться быть терпеливым.
„Nie znając obcego języka nie zrozumiesz nigdy milczenia cudzoziemców.”
Не зная иностранных языков, ты никогда не поймёшь молчания иностранца.
„Jak tłumaczyć westchnienia na obce języki?”
Как перевести вздох на другие языки?
„Trud życia: nawet głupstwo trzeba dopiero «zrobić».”
Трудность жизни: даже глупость надо сначала сделать.
„Spotkałem człowieka tak nieoczytanego, że musiał cytaty z klasyków wymyślać sam.”
Я знал человека до такой степени необразованного, что ему приходилось самому выдумывать цитаты из классиков.
„Chciałem powiedzieć światu tylko jedno słowo. Ponieważ nie potrafiłem tego, stałem się pisarzem.”
Я хотел бы сказать миру одно слово. Поскольку не сумел этого сделать — стал писателем.
„Głupota nie zwalnia od myślenia.”
Глупость не освобождает от мышления.
„Samotności, jakaś ty przeludniona!”
Одиночество, как ты перенаселено!
„Żeby być sobą, trzeba być kimś.”
Чтобы быть собой, надо быть кем-то.
„Żebyż mieć tylu słuchaczy, ilu podsłuchujących!”
Ах, если бы иметь столько слушающих, сколько подслушивающих!
„Gdy racje są kruche, usztywnie się stanowisko.”
Чем хрупче доводы, тем твёрже точка зрения.
„Wolę napis «Wstęp wzbroniony» aniżeli «Wyjścia nie ma».”
Предпочитаю надпись «Вход воспрещён» надписи «Выхода нет».
„Ludzie mają spóźniony refleks: pojmują zwykle dopiero w następnych pokoleniach.”
У людей замедленные рефлексы: понимают только следующие поколения.
„Błąd staje się błędem, gdy rodzi się jako prawda.”
Ошибка становится ошибкой, когда рождается как истина.
„I dusza musi być czasem na diecie.”
И душе иногда стоит посидеть на диете.
„Przysłowia sobie przeczą. I to jest właśnie mądrość ludowa.”
Пословицы противоречат друг другу. И именно в этом проявляется народная мудрость.
„Czasem trzeba zamilknąć, żeby zostać wysłuchanym.”
Иногда надо замолчать, чтобы тебя выслушали.
„Nawet w jego milczeniu były błędy językowe.”
Даже в его молчании были грамматические ошибки.
„Czy muszą być ludzie ze stali? Czasem zdaję mi się, że powinni być z krwi i kości.”
Должны ли люди быть стальными? Мне временами кажется, что лучше им быть из плоти и крови.
„Sam widziałem cud. Było to wtedy, gdy obeszło się bez cudów.”
Я видел чудеса. Это было тогда, когда люди обходились без чудес.
„Do głębokiej myśli trzeba się wspiąć.”
До глубины мысли надо подниматься.
„Śniła mi się we śnie rzeczy­wis­tość. Z jaką ulgą się obudziłem.”
Я видел во сне действительность. С каким же облегчением я проснулся!
„To, że umarł, nie jest jeszcze dowodem, że żył.”
То, что он умер, еще не доказывает, что он жил.
„Mówię rzeczy tak stare, że ludzkość już ich nie pamięta.”
Я говорю вещи такие старые, что человечество их уже забыло.

Stanisław Jerzy Lec „Myśli nieuczesane”
„Непричёсанные мысли”